gemma!

کارگاه ساخت مبلمان

 توسط بنی یک کارگاه ساخت مبلمان چهار بخشی را برگزار کرد. در چهار تعطیلات آخر هفته می بایست gemma!

هر یک از گروه های کوچک مبلمان خود را می ساختند.

 

مبلمان خودتان را بسازید؟ بله تو میتونی. به عنوان یک کارگاه چند منظوره شرکت کنندگان مبلمان خود را کاملاً خود ساختند. نقطه شروع فقط یک طرح ساخت و چوب خام بود. در هر مرحله از تولید ابزارهای مختلف و مهارت های صنایع دستی آموخته شد. اره شد، تراشیده شد، سوراخ و چسب کاری شد و در پایان صندلی یا میز خودشان ساخته شد. بعضی از شرکت کنندگان نیز تغییرات کوچکی را انجام دادند و کارشان را شخصی تر کردند.

 

 برگزار شد. بسیاری از مواد اولیه به صورت دوستانه توسط شرکت Zweithaler کارگاه ها زیر نظر شرکت طراحی

 ارائه شد König & Gruber Zimmerei GmbH

دراینجا عکس های کارگاه مبلمان را میتوانید مشاهده نماییدzurück
gemma!
Fenster schließen
کارگاه ساخت مبلمان