gemma!

Activities

Our activities are free and open to all interested parties.


Datum/Uhrzeit Aktivität Ort Treffpunkt
Erzählcafé & Infobüro
17.07.2024, 17:00-19:00 Uhr Erzählcafé & Infobüro im Augarten Augarten neben dem Paulschlössl
Treffpunkt: gemma!–Büro - 16:45
gemma!–Büro - 16:45
19.07.2024, 14:00-16:00 Uhr Erzählcafé & Infobüro gemma!–Büro
Treffpunkt: gemma!–Büro
gemma!–Büro
24.07.2024, 17:00-19:00 Uhr Erzählcafé & Infobüro im Augarten Augarten neben dem Paulschlössl
Treffpunkt: gemma!–Büro - 16:45
gemma!–Büro - 16:45
26.07.2024, 14:00-16:00 Uhr Erzählcafé & Infobüro gemma!–Büro
Treffpunkt: gemma!–Büro
gemma!–Büro
Individuelle Beratung
08.01.2024 08:00 Uhr - 20.12.2024 20:00 Uhr Individuelle Beratung gemma!–Büro
Treffpunkt: gemma!–Büro
gemma!–Büro
Sport
18.07.2024, 16:00-18:00 Uhr Schwimmen Augartenbad
Treffpunkt: Augartenbad
Augartenbad
23.07.2024, 16:00-18:00 Uhr Schwimmen Augartenbad
Treffpunkt: Augartenbad
Augartenbad
Workshops
31.07.2024, 17:00-19:00 Uhr Pro Aktiv im Augarten Augarten neben dem Paulschlössl
Treffpunkt: gemma!–Büro - 16:45
gemma!–Büro - 16:45
gemma!
Fenster schließen
Activities